Skip to content

“Pietertje”

02/09/2015

Een paar jaar geleden zat ik, als wethouder Jeugd, samen met de burgemeester in een buurthuis in Heerhugowaard. We waren daar in gesprek met een groep jongeren die voor veel overlast hadden gezorgd. De overlast was zodanig dat sommige personeelsleden en bezoekers zich zo bedreigd voelden dat ze niet meer durfden te komen. Buiten stond een cameraploeg en diverse mensen van de schrijvende pers. Binnen hadden wij een gesprek met alle betrokkenen.

Ik kende enkele van de jongeren en was ook tussen hen in gaan zitten. Op een gegeven moment riep een van hen: “Han” (de voornaam van onze burgemeester). Ik tikte hem achterop zijn pet en zei: “dat is meneer de burgemeester voor jou”. 

Is dat “politiek correct”? Misschien wel, maar voor mij ging het meer om respect. Hoe rebels en dwars ik ook in mijn eigen jeugd was, en reken maar dat ik als langharige metalhead ook behoorlijk kon schoppen tegen autoriteit, mijn ouders hadden me altijd geleerd wel respectvol te blijven. Dat zet een statement veel meer kracht bij.

Ik moest hier aan denken toen ik de Nederlandse rapper Lil’ Kleine bij Humberto Tan “Pietertje” hoorde zeggen tegen de burgemeester van Hilversum. Ik voelde direct de behoefte om hem een tik tegen z’n pet te geven en te zeggen: “dat is meneer de burgemeester voor jou”. Dat hij was aangehouden vanwege de tekst van een paar liedjes en een oproep om een middelvinger naar de politie op te steken, vind ik ook wat overdreven. Die artistieke vrijheid gun ik hem nog wel. Ik luisterde vroeger, per slot van rekening, ook naar N.W.A’s Fuck Tha Police. Hoewel de omstandigheden waarin Ice Cube, Dr. Dré c.s. opgroeiden toch op geen enkele manier te vergelijken zijn met de omstandigheden van dit kleine rappertje. 

Hij wil er graag bij horen en gangsta zijn. Prima, ieder zijn of haar eigen imago, maar hij had zijn boodschap sterker gemaakt als hij gewoon meneer tegen de burgemeester had gezegd. Nu is hij gewoon een wigger en een nepgangster, of wat The Offspring zegt: Pretty Fly 

Advertenties

Sailing Kids 

16/07/2015

Vier gezinnen met een zorgintensief kind stapten aan boord van de Meridaan., een middelgrote zeilboot van twee eeuwen oud. Een van die gezinnen waren wij. De Rotary Zaandam sponsorde een zeilweek voor gezinnen met zorgintensieve kinderen om zo even te kunnen ontspannen. Dat laatste viel wat tegen; het was hard werken aan boord.

  
Gezien de doelgroep waren er aan boord een huisarts en een ambulancebroeder aanwezig. Aangevuld met een kok, een activiteitenbegeleider, een matroos, de schipper en zijn vriendin plus de vier gezinnen. Dit maakte de uitdaging in de beperkte ruimte, waar we een week met elkaar zouden verblijven, groot. 

De boot was nauwelijks aangepast. De kamers waren klein. Er was geen plek om Kamil te verschonen en zijn rolstoel moest aan dek blijven. Wel was er een traplift en beugels op het toilet. 

De tocht ging over het IJsselmeer en de Waddenzee, waarbij we de volgende havens aandeden: Enkhuizen, Stavoren, Den Oever, West-Terschelling, Makkum, Vogeleilamd De Kreupel en weer Enkhuizen. 

Uitdagingen waren er voldoende. Op de trip naar Terschelling zaten we allemaal onder de zwarte vliegjes. Ik heb me maar voorgehouden dat deze vliegjes de dode huidcellen opaten en dat het dus eigenlijk een Wellness-experience was. Terug gingen we met windkracht 8 over de Waddenzee. De boot hing in een hoek van 45 graden en 80% van de aanwezigen was zeeziek.

  Maar was het leuk? Ja, dat was het. Ondanks dat Marieke en ik bekaf terug kwamen met een enorme spierpijn van het tillen van Kamil en het verzorgen in moeilijke omstandigheden.  We hebben heerlijk gegeten aan boord. Veel geleerd (mijn padvinderijverleden kwam van pas met al die knopen) en het was een hele leuke groep mensen.

Goed dat dit initiatief er is en ze kunnen nog wel wat steun gebruiken om de boot nog wat meer aan te passen. Ik zou graag nog een keer gaan zeilen, maar ik denk dat we Kamil pas weer meenemen als het voor hem is aangepast.

  

Heerhugowaard, waar zijn jullie mee bezig?

23/06/2015

Lange tijd ging het goed in Heerhugowaard. Ondanks de chaos rondom de uitbetaling van zorgverleners via het Persoonsgebonden Budget (PGB), kwamen er nauwelijks klachten binnen bij de gemeente. Men zat er bovenop en had korte lijntjes met de Sociale Verzekeringsbank. Ook voor de huishoudelijke hulp werd in de gemeente een slimme oplossing via buurtzorg gevonden, zodat het voor iedereen beschikbaar bleef.

Vorige week luidde een aantal ouders van gehandicapte kinderen echter de noodklok. Hun kind moest maar met het openbaar vervoer of op de fiets naar school. Ouders moeten tijdens de vakantie maar gaan oefenen met hun kind en in het komende schooljaar kunnen ze dan zelfstandig (of met een begeleider) reizen. En als het niet lukt, dan brengen de ouders hun kind zelf maar naar school. Want, alleen als de school niet met het OV te bereiken is of het kind te gehandicapt is, dan wordt er nog een taxibusje toegewezen. Dit wordt beoordeeld door een ambtenaar zonder medische achtergrond en vaak via de telefoon valt vanmorgen in het NHD te lezen. 

  Uit Alkmaarse Courant 23 juni 2015

Scholen voor speciaal onderwijs staan doorgaans niet in de wijk of zelfs in de gemeente waar het kind woont. Als dat wel zo is, dan geldt dat er, onder de 6 km, sowieso geen vervoer wordt toegekend. Als je als ouders meerdere kinderen hebt, dan wordt het dus een hele klus om al deze kinderen op tijd op school te krijgen. De gemeente wuift dit weg door te zeggen dat het om de leerlingen gaat en niet de praktische problemen van de ouders. Dat vervolgens bij het leerplichtloketje, een deurtje verder, mensen beginnen te piepen omdat kinderen te laat op school komen is blijkbaar ook maar een praktisch probleem van de ouders.

Waar gaat het exact om? In oktober 2013 (schooljaar 2013-2014) maakten 118 leerlingen gebruik van (een vergoeding voor) het leerlingvervoer naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Hiervan gingen er 45 met het OV of op de fiets voor een bedrag van €23.532,- en 73 leerlingen met de taxi of taxibus voor een bedrag van €332.150,-. Per 1 augustus 2014 viel de rijkscompensatie voor reizen met OV naar VSO weg, maar op mijn voorstel, besloot de gemeente deze compensatie nog steeds te verstrekken. In het speciaal basisonderwijs gingen 122 leerlingen per taxi(bus) naar school voor €335.500,-. De gemeente vond toen niet dat deze (jonge) kinderen met het Openbaar Vervoer konden reizen. Daarbij gaan 97 van hen naar Mytylschool De Ruimte (waaronder mijn zoon Kamil) in Bergen dat onbereikbaar is met het OV.

  Uit openbaar B&W besluit 18 maart 2014


We praten dus over een bedrag van €670.000,-  per schooljaar op een begroting van, pak em beet, €220.000.000. In 2016 zal de Mytylschool verhuizen naar Heerhugowaard, waardoor er  voor een kleine 100 leerlingen niet meer hoeft te worden vergoed (ivm 6 km regeling).

In september vorig jaar heeft de gemeenteraad echter een gewijzigde verordening vastgesteld. Het college deed het voorkomen alsof die wijziging nodig was in verband met het eerder genoemde wegvallen van de rijkscompensatie voor reizen met OV naar het VSO. Wethouder van Diemen zegde, op vragen van de Heerhugowaards Onafhankelijke Partij en de CU, toe dat er met iedereen een keukentafelgesprek zou plaatsvinden en dat er ruimte is voor maatwerk. Door die toezegging ging de gemeenteraad unaniem akkoord. Zij ging echter ook akkoord met het van toepassing laten zijn van de OV/fiets-regeling voor leerlingen in het speciaal basisonderwijs.

  Uit de uitkomsten van de commissievergadering Maatschappelijke Ontwikkeling september 2014


Het keukentafelgesprek kwam er niet. In plaats daarvan stuurde Heerhugowaard een brief en volgde er een telefoongesprek met de ambtenaar dat later ook nog eens het definitieve beoordelingsgesprek bleek te zijn. En bent u het er niet mee eens, op 30 juni kunt u collectief in gesprek met MET welzijn en de sociale wijkteams. 

Vanavond zullen GroenLinks en SP vragen stellen aan het college over deze werkwijze. Dit alles gebeurt in het kader van De Kanteling. En zoals iemand al op mijn facebookpagina zei: “als je een servieskast kantelt, hou je scherven over“.

SVB heeft meer mensen opgedragen om positief over hen te tweeten

21/05/2015

Gisteren was Kitty Beelen in het nieuws omdat zij, als directeur van een zorginstelling, een contract heeft moeten ondertekenen met de SVB waarin zij onder andere werd verplicht een positieve tweet over SVB te plaatsen en geen negatieve berichten meer in de media mocht verspreiden. Terecht wordt hier schande van gesproken. Een uitvoeringsorganisatie van de overheid die mensen die de dupe zijn van hun falen verplicht om zich enkel positief uit te laten in de media, kennen we toch alleen vanuit landen met een dictatuur?

Toch had ik al eerder gehoord dat de SVB dit van budgethouders vroeg. Ik moest even graven, maar na enig spitwerk kwam deze twitterconversatie naar boven:

  
Dit gesprek dateert van 1 februari dit jaar. Het blijft dus niet bij een enkel geval. Ik heb ook het ernstige vermoeden dat dit nog veel vaker is gezegd en dat er ook nog wel meer contracten zijn gesloten met idiote boetebedingen. Op Facebook kwam ik nog iemand tegen die telefonisch werd medegedeeld dat ze zich enkel nog positief mocht uitlaten op de social media. (Vanwege de gevoeligheid heb ik de naam weggelaten)

  
Dit is de “oogst” van een dag! Ik hoop dat er de komende dagen nog veel meer gedupeerden van zich laten horen. En laten we voorop stellen dat mevrouw Klijnsma echt een groot probleem heeft nu blijkt dat dit geen incident meer is, maar meer lijkt op structureel beleid. En dat van een uitvoeringsorgaan van de overheid dat werkt onder haar verantwoordelijkheid. 

Kitty is een held!

21/05/2015

Kitty is een held! Kitty Beelen heeft vandaag voor elkaar gekregen wat ons nog niet eerder was gelukt. De boel gaat schuiven in Den Haag. De boel schuift zo erg dat de PvdA en de VVD opeens geen vertrouwen meer hadden in een goede afloop van het 6e PGBchaos-debat.

Kitty is directeur van een zorginstelling in Deurne en wacht al maanden op het geld waar ze recht op heeft. Om dit geld te krijgen moest ze een tweet versturen van de Sociale Verzekeringsbank dat alles was opgelost en een contract tekenen waarin haar verboden werd negatieve berichten te verspreiden in de media. De tweet heeft ze verstuurd, maar de betalingen bleven uit en dus stapt ze toch naar de media en vertelt ze over het idiote boetebeding in het contract. 

Het doet me allemaal wat denken aan het beroemde boek van George Orwell, 1984. “Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is granted, all else follows”. De partij, in dit geval de SVB, bepaalt wat gezegd moet worden en het ministerie van Zorg wordt het ministerie van ontkenning en afschuiven.

Ik kan me niet voorstellen dat dit het enige contract is dat de SVB heeft laten tekenen. Ik heb de afgelopen tijd, en ik ben een trouw lid van #pgbalarm, al menig positieve tweet van zorginstellingen voorbij zien komen die de SVB een veer in hun achterste steken. Het is een kwestie van tijd totdat dit naar buiten komt.

Een ander effect van Kitty’s coming out, was dat nu eindelijk Jetta Klijnsma zich niet meer kon verstoppen achter de rug van, de door de kamer zeer gewaardeerde, van Rijn. Jetta is verantwoordelijk staatsecretaris voor het reilen en zeilen van de SVB. Heel toevallig kwam vandaag het rapport van de Algemene Rekenkamer uit, dat dat nog eens even onderstreepte. Een mega-probleem voor de PvdA. Waar die “deskundige” van Rijn zich er nog wel uitlult (in ieder geval zodanig dat D66, CDA en GroenLinks hem nog wel een kans willen geven) weten ze dat bij Jetta absoluut niet zeker.

Waar ik eerder zei dat van Rijn van mij (nog) niet weg hoeft, is het nu tijd voor de PvdA om te stoppen met dit kabinet. Ten tijde van het lente-akkoord hebben de spindoctors van de PvdA heel knap hun best gedaan om GroenLinks de schuld van versobering van het  PGB in de schoenen te schuiven (terwijl GL juist het PGB redde) en zullen ze nu toch echt moeten toegeven dat ze zelf er een enorme puinhoop van hebben gemaakt. Stop ermee Diederik. Lik je wonden en laat de mensen die er verstand van hebben de problemen oplossen. Het wordt nu genant.

Kitty bedankt! 🙂 

  

Gemeentelijke zorgbureaucratie

17/05/2015

Als zorgouders hebben we veel contact met andere zorgouders. Crisis verbindt nu eenmaal en we zitten allemaal, min of meer, in hetzelfde schuitje. Hoewel Kamil tot zijn 18e nu verzekerd lijkt te zijn van zorg, lukt dat nog niet bij iedereen. Nog steeds betaalt de SVB slecht bij sommigen en volgende week mag de staatssecretaris voor de zesde keer dit jaar verantwoording gaan afleggen aan de kamer. Op voorhand voorspel ik, dat dit wederom niet gaat leiden tot zijn vertrek.

Maar lang niet alle problemen liggen onder directe verantwoordelijkheid van de staatssecretaris. Ook menige gemeente kan er wat van. Twee voorbeelden hiervan: 

Een bevriend gezin met een meervoudig gehandicapt kind uit Noord Holland is al ruim twee jaar bezig om hun woning aangepast te krijgen. Na vele gesprekken met de gemeente leek het eindelijk rond. Alles uiteraard sober en doelmatig, maar wel zodanig dat hun zoon een veilige, goede, eigen plek in het huis zou krijgen. De verbazing was dan ook groot toen ze een brief ontvingen dat er een andere ledinggevende was gekomen en dat alles wat eerder was toegezegd van tafel is en dat er opnieuw moet worden overlegd. Dus weer lange tijd in onzekerheid.

Een ander gezin vroeg in november vorig jaar een tillift aan, omdat hun meervoudig gehandicapt kind steeds zwaarder wordt en de belasting voor de ouders te groot wordt. De gemeente komt, na maanden vergaderen en dure adviezen te hebben opgevraagd, met een afwijzing. Ze hebben namelijk bedacht dat er voor een half jaar wel een tillift kan worden gehuurd op kosten van de zorgverzekeraar. Aangezien hun kind valt onder de WLZ vallen de kosten voor de lift volgend jaar bij het Rijk en niet meer bij de gemeente. De gemeente gaat hier even totaal voorbij aan het overgangsrecht en schuift voor het gemak de rekening maar even op het bordje van de verzekeraar. Uiteraard weten de ambtenaren dit best, maar het gezin mag zelf weer de hele rechtsgang in werking gaan zetten. Alsof we niet genoeg te doen hebben.

“Uitzondering 1: overgangsjaar 2015

Via de invoeringswet Jeugdwet is artikel 8.6a Wmo 2015 ingevoegd. In artikel 8.6a Wmo 2015 is geregeld dat artikel 2.3.5 lid 6 Wmo 2015 in 2015 niet geldt voor cliënten met een Wlz-indicatie die thuis wonen en een maatwerkvoorziening bestaande uit een hulpmiddel of een woningaanpassing hebben aangevraagd. En ook niet voor cliënten die zonder behandeling in een instelling verblijven en een maatwerkvoorziening bestaande uit een hulpmiddel ter verbetering van hun mobiliteit hebben aangevraagd, bijvoorbeeld een rolstoel. De wijziging betekent dus dat gemeenten in 2015 nog hulpmiddelen en woningaanpassingen moeten verstrekken voor AWBZ of Wlz-gerechtigden die thuis blijven wonen. Ook blijft de gemeente in 2015 verantwoordelijk voor het verstrekken van rolstoelen aan Wlz-bewoners indien ze zonder behandeling in een Wlz-instelling verblijven.” 

Morgenmiddag krijgen wij een huisbezoek van de gemeente. Kamil is namelijk te groot geworden voor zijn rolstoel.We hebben dus een grotere aangevraagd. Ik vraag me af wat ze eigenlijk komen doen. Met eigen ogen vaststellen dat Kamil niet stiekem loopt als hij thuis is? of krijgen we straks ook te horen dat we er maar een moeten huren voor een half jaar en het daarna mogen uitzoeken bij het ministerie van VWS? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat dit soort onzin een heleboel geld kost en dat dat allemaal ten koste gaat van goede zorg.

Gezocht: Bestuur en RvT voor Stichting KanZ

14/05/2015

Na de zomer willen ik en mijn vrouw, samen met NSGK Samen naar School, starten met een kleinschalige, ontwikkelingsgerichte dagbestedingsgroep voor Meervoudig Complex Gehandicapte kinderen (tussen 4-14 jaar) in een eigen lokaal op een reguliere basisschool in Heerhugowaard.

Het initiatief valt formeel onder dagbesteding, maar met zoveel mogelijk onderwijselementen. Daarvoor is er ook altijd een gediplomeerde leerkracht op de groep aanwezig en is er zoveel mogelijk integratie met de andere kinderen van de school.

We starten hiermee omdat onze meervoudig gehandicapte zoon Kamil, na fijne kleuterjaren op de Mytylschool, toe is aan meer uitdaging en een prikkelender omgeving.

De groep bestaat uit maximaal 8 kinderen, die, individueel begeleid, deelnemen aan activiteiten in en met de klas, maar daarnaast doen de kinderen van de reguliere school, activiteiten met de kinderen in hun (aangepaste) klaslokaal. Gewoon waar het kan, aangepast waar nodig.

Wij blijven als ouders en initiatiefnemers betrokken bij het initiatief; ik als directeur (beleid en dagelijkse leiding) en Marieke als uitvoerend manager.

 

Om in september te kunnen beginnen willen wij Stichting KanZ oprichten en hiervoor hebben we bestuursleden (min. 3), toezichthouders (max. 3) en evt. een comité van aanbeveling nodig. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden willen we zo laag mogelijk in de organisatie houden, dus het bestuur staat enigszins op afstand. Het zou mooi zijn als we voor deze functies mensen kunnen betrekken met kennis van: Zorg, Onderwijs, Financiën, Juridische Zaken en Politiek.

Het bestuur heeft vooral een adviserende en controlerende taak en met name beleidsvaststelling en –evaluatie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de dagelijkse leiding en beleid van de algemene leiding. Eventueel geeft zij gevraagd of ongevraagd advies.

De bestuurders en toezichthouders van Stichting KanZ ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel kunnen zij aanspraak maken op een vergoeding voor onkosten, zoals reiskosten.

Bent u de bestuurder of toezichthouder die wij zoeken? Stuur mij dan een mailtje: ckwint@gmail.com (ook voor meer informatie)